2020 var det boksläpp på Gunillas bok med historier om människor förr i tiden. Hvetlanda förr i tia, heter den. Det är äkta småländska. Vetlanda stavades Hvetlanda innan orten blev stad 1920.

2020 år fyllde Vetlanda således 100 år som stad och boken var även en hyllning till mitt kära Vetlanda där jag växt upp och gått i skola.

I boken får du  möta människor från olika samhällsklasser och läsa om hur det var att leva i ett litet småländskt samhälle mestadels från mitten av 1800-talet och framåt.

Det är lokalhistoria men även en bok för dig som gillar sanna berättelser om livet förr.
Boken har 76 berättelser på 180 sidor och är inbunden i hårdband.
Hvetlanda förr i tia
Pris 450:- inkl moms + porto
 ********
I Skirö vill jag bo
heter en liten dikbok som gavs ut 2013.
där jag delar mina tankar och funderingar, vardagens små äventyr varvat med livets stora frågor.
Pris 100:- 

Beställ på frenillasbod@gmail.com
Betala med swish: 070 212 79 25
eller bg. 5110-6656

I det ljusa Småland                    Pris: 395:- + porto


En bok för alla smålänningar och andra som är intresserade av landskapet Småland, även om utgångspunkten är ett antal socknar i Smålands trädgård. Boken ger en vidsträckt inblick i ett land­skap som inte tidigare varit så känt. Den är en unik landsskapsbeskrivning och ger en helhetssyn på landskapet. Med sina olika kapitel ger den tydliga beskrivningar från olika ämnesområden och olika tider. Den ger sammantaget en helhets­bild av ett landskap, dess förutsättningaroch de människor som levt och lever där.

De olika författarna har god insikt i sina ämnen och kapitlen speglar såväl naturgivna förutsättningar om berggrund, jordarter, växt och djurliv, byggnadsstilar och ägarförhål­ landen, som det historiska och förhistoriska skeendet genom arkeologi och kulturgeografi.


Författare:                                                                        Fotograf och formgivare: 
Claes-Göran Alriksson           Olof Karlander               Dick Norberg 
Johan Bergh                            Roger Karlsson                        
Peter Danielsson                    Cecilia Malmqvist 
Urban Emanuelsson              Karin Nilsson
Ådel Vestbö Franzén              Gunilla Nordberg 
Staffan Fridell                          Fredrik Selldén
Marie Hafström                       Harlad Säll

Pär-Olof Högstedt                   Bengt Winbladh