Fred Nordberg
Ritning, design, konstruktion
Licensierad KA
Tfn: 070- 245 72 19
frenillasbod@gmail.com

Gunilla Nordberg
Försäljning av egna böcker
Tfn: och swish:
070-212 79 25
frenillasbod@gmail.com


Fred putsar grunden                           Gunilla målar Frenillas Bod